Onderhoud van de woning

De onderhoudsverdeling huurder/verhuurder is vastgelegd in een overzichtslijst. De meest voorkomende onderhoudstaken zijn hierin opgenomen. In de lijst wordt aangegeven wie voor welke reparatie moet zorgen en voor wiens rekening deze is.

Naar informatieTerug naar overzicht

'Wie doet wat' overzicht

De lijst ‘Wie doet wat’, geeft duidelijk aan wie voor welke reparatie moet zorgen en voor wiens rekening deze is. De meest voorkomende onderhoudstaken zijn opgenomen.

  • Welk onderhoud is voor rekening van de verhuurder?
  • Welk onderhoud is voor rekening van de huurder?
  • Welk onderhoud komt voor rekening van het aanvullend huurdersonderhoud? Indien u geen lidmaatschap heeft komen deze werkzaamheden voor rekening van de huurder. Voor meer informatie zie Aanvullend huurdersonderhoud

Klik op de onderstaande link voor het 'Wie doet wat' overzicht.

'Wie doet wat' overzicht

Geeft de lijst niet direct antwoord op uw vraag, dan kunt u contact opnemen met Twinta.

Hoofdkantoor

Twinta hoofdkantoor
 
Twinta
H.Hartstralaan 100
7555 PJ  Hengelo
Postbus 506
7550 AM Hengelo